אורן ירושלים תמונה קודמת  © Photo: Liora Keret  
 
Pinus halepensis