אלון שסוע חרמון תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Erela Hary  
 
Quercus cerris