שיזף מאוריטני , 8-2011 תמונה קודמת  © Photo: Pablo Chercasky  
 
Ziziphus  mauritiana