איקליפטוס טורקוואטה משתלת גילת תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Pablo Chercasky  
 
Eucalyptus torquata