קליטריס מיובל תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Callitris verrucosa