שיטת אלטיור תמונה הבאה  © Photo: Pablo Chercasky  
 
Acacia elatior