קליטריס מיובל תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Callitris verrucosa