אורן קנרי תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Pinus  canariensis