אלון התבור שמורת האלונים בחדרה, ינואר תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Quercus ithaburensis