נמצאו 129 צמחים, מציג דף 4 מתוך 5.
עמוד: 1 2 3 [4] 5
סוף צר-עלים
Typha angustifolia
סוף צר-עלים
סמר אפרפר
Juncus inflexus
סמר אפרפר
סמר מחוייץ
Juncus fontanesii
סמר מחוייץ
סמר חד
Juncus acutus
סמר חד
ספלילה מצויה
Hydrocotyle ranunculoides
ספלילה מצויה
ספלילה טבורית
Hydrocotyle vulgaris
ספלילה טבורית
עבקנה שכיח
Arundo donax
עבקנה שכיח
עבקנה נדיר
Arundo plinii
עבקנה נדיר
עדשת-מים זעירה
Lemna minor
עדשת-מים זעירה
עפעפית שרועה
Kickxia elatine
עפעפית שרועה
ער אציל
Laurus nobilis
ער אציל
ערבה לבנה
Salix alba
ערבה לבנה
ערברבה מרובעת
Epilobium tetragonum
ערברבה מרובעת
ערברבה  שעירה
Epilobium hirsutum
ערברבה שעירה
ערידת הביצות
Samolus valerandi
ערידת הביצות
פטל קדוש
Rubus sanguineus
פטל קדוש
פיטולקה אמריקאית
Phytolacca americana
פיטולקה אמריקאית
פלגית שיחנית
Pluchea dioscoridis
פלגית שיחנית
פרע ריחני
Hypericum hircinum
פרע ריחני
פרעושית משלשלת
Pulicaria dysenterica
פרעושית משלשלת
פשטה שרועה
Bacopa monnieri
פשטה שרועה
צפצפת הפרת
Populus euphratica
צפצפת הפרת
קוצן פשוט
Cirsium vulgare
קוצן פשוט
קיקיון מצוי
Ricinus communis
קיקיון מצוי
קנה מצוי
Phragmites australis
קנה מצוי
קנה-סוכר גבוה
Saccharum ravennae
קנה-סוכר גבוה
קרנן טבוע
Ceratophyllum demersum
קרנן טבוע
קרנן טבול
Ceratophyllum submersum
קרנן טבול
שבטבט ענף
Equisetum ramosissimum
שבטבט ענף
שבטבט גדול
Equisetum telmateia
שבטבט גדול

עמוד: 1 2 3 [4] 5