ורבנה שרועה תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Verbena supina