לוטוס הביצות תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Lotus palustris