ארכובית מחודדת תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Persicaria acuminata