ארכובית מחודדת תמונה הבאה  © Photo: Noam avitsel  
 
Persicaria acuminata