לפופית כפנית תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Ipomea cairica