גומא הפפירוס תמונה הבאה  © Photo: Amram Eshel  
 
Cyperus papyrus