אשבל הביצה תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Stachys viticina