אשבל הביצה תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Stachys viticina