ורבנה שרועה תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Verbena supina