ארכובית משונשנת תמונה קודמת  © Photo: Amram Eshel  
 
Pericaria decipiens