ארכובית משונשנת תמונה הבאה  © Photo: Amram Eshel  
 
Pericaria decipiens