אגמון ימי תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Bolboschoenus maritimus