גומא ארוך תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Cyperus longus