לפופית כפנית תמונה קודמת  © Photo: Yulia Polak  
 
Ipomea cairica