שיח-אברהם מצוי תמונה קודמת  © Photo: Einat Zelinger  
 
Vitex agnus-castus