שיח-אברהם מצוי תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Einat Zelinger  
 
Vitex agnus-castus