שבטבט ענף , 2-2017 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Equisetum ramosissimum