כריך חד תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Carex acutiformis