אגמון החוף תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Schoenoplectus litoralis