אגמון החוף תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Schoenoplectus litoralis