ורוניקת החולה , 5-2012 תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Veronica lysimachioides