מכבד הביצות תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Cladium mariscus