סמר מחוייץ תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Juncus fontanesii