כריך שחום תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Carex otrubae