כריך חד תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Carex acutiformis