אגרוסטמת השדות היא צמח חד־שנתי זקוף, שעיר. העלים נגדיים, סרגליים, שוליהם תמימים, ואין להם עלי לוואי.
אגרוסטמת השדות פורחת בין אפריל ליוני. הכותרת ורודה, בת 5 עלים. הגביע בן 5 עלים, המסתיימים בשיניים ארוכות. אין חפים סביב הגביע.
אגרוסטמת השדות היא מין נדיר ביותר בארץ, על סף הכחדה. לאחרונה נותרו רק תצפיות בודדות בה בגולן. תפוצתה העולמית משתרעת בארצות שבמזרחו של הים התיכון.

כתב מייק לבנה

לא עודכן