אמיך קוצני הוא צמח חד-שנתי קירח גדול. ענפיו שרועים או אלכסוניים או זקופים. העלים מסורגים, נישאים על פטוטרות. הטרף גדול, בשרני מעט, משולש, בסיסו קטוע או לבוב או מסתיים באוזניות. השורש עבה, דומה לגזר.
אמיך קוצני פורח זמן רב, בחורף ובאביב, מדצמבר עד מאי. הפרחים חד-מיניים, הצמח חד-ביתי. הפרח ירוק, קטן, דומה לפרח של חומעה. לפרח הנקבי 3 בליטות קוצניות, שייהפכו לקוצים בפרי. הפרחים הזכריים ערוכים בתפרחות הנישאות על ענפים נפרדים. הצמח מפתח על אותו פרט שתי צורות שונות של פריחה ופרי: פריחה על-אדמתית, לאורך הגבעולים, ובה פרחים מואבקי-רוח, ולפרי 3 קוצים מאונקלים. פריה של צורה זו יושב ללא עוקץ בחיק גבעול, מופץ על-ידי היאחזות בבעלי חיים. ופריחה תת-קרקעית, ובה פרחים המתפתחים בבסיס הגבעולים ויוצרים בהאבקה עצמית פירות גדולים יותר, כמעט ללא קוצים. עם הבשלתם מתכווץ השורש ומושך את הפירות התת-קרקעיים אל מעמקי הקרקע, כביכול זורע אותם בעומק המתאים.
אמיך קוצני גדל כמעט בכל אזורי ארץ-ישראל ברום נמוך, שכיח בעיקר בנגב ובמדבר-יהודה, מופיע גם בשאר חלקי דרום הארץ, וכן במישור החוף, ובקרקעות מופרעות (אשפתות וצידי דרכים) אף בשאר אזורי הארץ עד לגליל. תפוצתו העולמית משתרעת באזורים ימתיכוניים ברחבי העולם: ארצות הים התיכון, דרום-אפריקה ואוסטרליה.
שורשיו נאכלים בצעירותם, בחורף.
בסוג 1–2 מינים.

כתב מייק לבנה

לא עודכן