דמסון כוכבני הוא צמח-מים חד-שנתי או רב-שנתי עשבוני. העלים מסורגים, נישאים על פטוטרות. בסיס הגבעול קצר ונוצרת לידו שושנת עלים. העלים דמויי לב, שפתם תמימה. בטרף העלה בולטת רשת עורקים, עם עורק היקפי מקביל לשפת העלה.
דמסון כוכבני פורח בין אפריל ליוני. הפרחים דו-מיניים, ערוכים בסוככים הנישאים בקצות ענפים חסרי עלים. גודל הפרח 1 ס"מ. העטיף כפול. בדור תחתון יושבים 3 עלי גביע ירוקים רחבים, קצרים מעלי הכותרת. בדור הפנימי ערוכים 3 עלי הכותרת לסרוגין בין עלי הגביע, רחבים וארוכים מהם. צבעם ורוד בהיר. הם מעוגלים ובקצה כל אחד מזדקרת שן אחת או יותר. בבסיס עלה הכותרת בולט כתם צהוב. עלי הכותרת נשירים. מספר האבקנים 6, הזירים צהובים. הפרי דמוי כוכב בן שש מפוחיות הערוכות בדור. המפוחיות נפתחות בבסיסן.
דמסון כוכבני גדל בבתי גידול לחים כמו ביצות, פלגי מים, נחלים ומקווי מים לא מלוחים, וכן בשולי שטח שהיה מוצף. הצמח נדיר בשל היעלמותם של מקווי המים בישראל וכן משום זיהום הנחלים במישור החוף. הצמח ראוי להגנה, והוא גדל רק במספר מועט של אתרי מים בישראל. טיפוס התפוצה הוא ימתיכוני ואירנו-טורני.


כתבה ערגה אלוני

עודכן