מין חד-שנתי נדיר של לשישית, הגדל בארץ רק בדרום מישור החוף. בית גידולו הוא שקעים בקרקע חולית המוצפים בחורף.
פורח בקיץ, מאפריל עד נובמבר. התפרחות חד-מיניות, אך הצמח חד-ביתי, היינו תפרחות זכריות ונקביות צומחות על אותו פרט. הפרחים אינם בולטים, אך מואבקים על-ידי דבורים קטנות. הפרי כדורי, מחולק בצורה בולטת ל-3. ההלקט מכוסה בצפיפות בשערות כוכביות. פני טרף העלה מקומטים באורח לא-סדיר.
תפוצתו העולמית משתרעת בעיקרה במזרח אפריקה.
בסוג 12 מינים, בארץ  - 4.

כתב: מייק לבנה

לא עודכן