גרגרנית ירושלים היא קטנית חד-שנתית חורפית זקופה, גובהה עד 30 ס"מ. צבעה ירוק כהה, והיא מכוסה שערות רכות וצמודות. העלים תלתניים, העלעל המרכזי נישא על פטוטרית קצרה. העלעלים דמויי ביצה הפוכה או יתד, רחבים בחלקם העליון, שפתם משוננת. בבסיס העלה יושבים שני עלי לוואי קטנים ושעירים.
גרגרנית ירושלים פורחת במרס–אפריל. התפרחת גלילית, נישאת על עוקץ ארוך פי 2–3 מהעלים, ובה 10 פרחים או יותר. הפרח פרפרני צהוב בגודל 1 ס"מ. המפרש קטן מעלי הכותרת האחרים. הגביע מעורק, שיניו אינן שוות. התרמיל פחוס, כפוף בצורת סהר, מסתיים בחוד מוארך חסר זרעים.
גרגרנית ירושלים גדלה בבתה ובשטחים עשבוניים במישור החוף ובשפלה, בעמק הירדן ובגלבוע, בהרי יהודה ובמדבר יהודה. תפוצתה העולמית מזרח ימתיכונית.

הסוג גרגרנית כולל קטניות שעליהן תלתניים ושפות עלעליהן משוננות. פטוטרת העלה קצרה מהעלעלים. העלעל האמצעי נישא על פטוטרית. עלי הלואי משוננים או גזורים, שונים מהעלעלים, מעורים בפטוטרת העלה. אין קנוקנות. בפרח 9 אבקנים מאוחים לצינור, העשירי חופשי. ההאבקה מתבצעת במנגנון של "משחת השיניים", כמו בתורמוס. הפרי הוא תרמיל מוארך לרוב, לפעמים קשתי. הוא בולט מן הגביע (להבדיל ממיני הסוג הקרוב תלתן), ואינו סלילוני (להבדיל ממיני הסוג הקרוב אספסת, אף שהבדלה זו היא גמישה). בפרי יותר מ-2 זרעים. בסוג 150 מינים, רובם חד-שנתיים. בארץ 21 מינים, כולם חד-שנתיים. השם מקורו בתלמוד הירושלמי, אך יתכן שהכוונה שם היא לסוג אחר (תלתן), או שלא הבדילו בין סוגים אלה.

כתבו עמרם אשל ומייק לבנה

עודכן