אבקןהאבקןאבקניםהאבקניםזירמאבקאבקההאבקהאבקת אוגןהאוגןבשרניבשרנייםבשרניתהבשרניהבשרנייםהבשרניתאנדמיאנדמיתאנדמיםאנדמייםהאבקה הדדיתהאבקה עצמיתהאבקהההאבקההאבקת-רוחהאבקה ע"י חרקיםהאבקת-חרקיםלשונילשונייםפרח לשוניפרחים לשונייםמגורההמגורהמגורותהמגורותמלעןהמלעןמלעניםהמלעניםמלענימטפסמטפסיםצמח מטפסצמחים מטפסיםחד ביתיחד-ביתיצמח חד ביתיהלקטהלקטיםההלקטההלקטיםהלקטיפרח נכוןפרחים נכוניםגביע נכוןכותרת נכונהסוכךהסוכךסוככיםהסוככיםסוככיסוכך פשוטענבהענבותהענבההענבותפקעתפקעותהפקעתהפקעותפרפרניהפרפרניפרח פרפרניפרחים פרפרנייםהפרפרניים פרפרניתצינוריפרח צינוריצנוריפרח צנוריצינורייםהפרחים הצינורייםצנורייםהפרחים הצנוריים ציצת שורשיםציצת השורשיםציצת-שורשיםקנה-שורשקנה-השורשקני-שורשקני-השורשקנה שורשקנוקנתקנוקנותהקנוקנתהקנוקנותרבייה וגטטיביתרבייה אל-מיניתרבייה לא מיניתשלוחהשלוחותהשלוחההשלוחותהעליעלייםהעלייםעמוד-עליעמוד-העליצלקתצלקותהצלקתהצלקותעמוד העליעמוד עלינשירנשיריםדו-שפתנידו-שפתנייםשיפתנייםשפתנייםדמויית-סוכךדמויית סוכךדמויות-סוכךדמויות סוכךכנפיתהכנפיתכנפיותהכנפיותמתחלהמתחלגביעוןהגביעוןאונההאונהאונותהאונותעלה מפורץאשכולהאשכולאשכולותהאשכולות בית-גידולבית-הגידולבתי-גידולבתי-הגידול בן-שיחבני-שיחבני-השיחבצלהבצלבצליםהבצליםבצליגביעהגביעעלי-גביעעלי-הגביעגבעולהגבעולגבעוליםהגבעוליםגבעוליגזעהגזעגזעיםגזעיגיאופיטגיאופיטיםהגיאופיטיםגלדניגלדניגלדניים.דו-ביתידו-ביתייםדו-מינידו-מינייםאנדרוגיניאנדרוגינייםאנדרוגניאנדרוגנייםדו-קרניתתפרחת דו-קרניתהסתעפות דו-קרניתזכריזכרייםפרח זכריפרח אבקניפרחים זכרייםפרחים אבקנייםחד-מיניפרח חד-מיניפרחים חד-מינייםטרףהטרףטרפיםטרפייושביושביםעלה יושבעלים יושביםירוק-עדירוקי-עדכותרתהכותרתכותרותהכותרותכנהכנותהכנההכנותלשוניתהלשוניתלשוניותהלשוניותמורכבעלה מורכבמורכביםעלים מורכביםעלה מחולקעלים מחולקים מכבדמכבדמכבדיםהמכבדיםמנבגמנבגיםהמנבגהמנבגיםמנבגיעלים מנוציםעלה מנוצהעלים מנוציםמנוצה פעמייםמנוצים פעמייםמורכב-מנוצה מסורגיםעלים מסורגיםמעוצהמעוציםמעוצההמעוציםמעטפתמעטפותחפי-המעטפתהמעטפתמפורדמפורדיםמפרדתהמפרדתמפורץעלה מפורץמפורציםעלים מפורציםמצעיתהמצעיתמשונןמשוננתמשונניםנגדייםעלים נגדייםנדןנדן-העלהנדני-העליםניצן-רבייהניצני-רבייהניצני-הרבייה נצרהנצרנקביפרח נקביהפרח הנקביהפרחים הנקבייםאשוןאשוניםהאשוןהאשוניםסוכך מורכבמורכב (סוכך)סוככוןהסוככוןסוככוניםהסוככוניםסוככוני עוקץהעוקץעוקציםהעוקציםעוקצי עקץ עקציעלי-לואיעלי לואיעלי הלואיעלעלעלעליםהעלעליםעלעליהעלעלעפץהעפץעפציםהעפציםעפציעץהעץעציםהעציםעציעשבוניהעשבוניעשבונייםהעשבונייםפטוטרתהפטוטרתפטוטרותהפטוטרותפיוניתהפיוניתפיוניותהפיוניותפליט-תרבותפליטי-תרבותפליט תרבותפרח בלתי נכוןפרח לא נכוןפרחים לא נכוניםפרחים בלתי נכוניםפרודההפרודהפרודותהפרודותעטיףהעטיףעלי-העטיףעטיף פשוטהעטיף הפשוטעטיף מורכבעטיף כפולצבר מנבגיםצברי מנבגיםצברי המנבגיםצינור הפרחצנור הפרחצינור הכותרתצנור הכותרתציפההציפהציציתהציציתקרקפתהקרקפתקרקפותהקרקפותחד-שנתיחד-שנתייםרב-שנתירב-שנתייםרותמירותמיים רתמי רתמייםרעוףהרעוףרעופיםהרעופיםשושנת-עליםשושנת-העליםשושנות-העליםשושנתשזרההשזרהשזרותהשזרותשדרהשידרהשידרתשחלהשחלותהשחלההשחלותשחלה עליתשחלה עיליתהשחלה העליתהשחלה העיליתשחלה תחתיתהשחלה התחתיתשיבוליתשיבוליותהשיבוליתהשיבוליות שבלית שבליות השיבלית השבליותשיבולתהשיבולתשיבוליםהשיבוליםשיחהשיחשיחיםהשיחיםשיחיתלתניתלתנייםהתלתניהתלתנייםעלה-תלתניעלים-תלתנייםלבובהלבובדמוי-לבלבוביםדמויי-לבפשוטעלה פשוטפשוטיםעלים פשוטים תמיםעלה תמיםתמימיםעלים תמימיםתמימהשפה תמימהעלה-שחלהעלי-שחלהתרמילהתרמילתרמיליםהתרמיליםתרמילימאוצבעמאוצבעיםשסועהשסועשסועיםקריןסוף הקריןהקריןחפיםחפיהחפיםהחפהאבקיתהאבקיתאבקיותהאבקיותאצטרובלאצטרובליםהאצטרובלהאצטרובליםאשבולהאשבולביציתביציותהביציתהביציותבלוטבלוטיםהבלוטהבלוטיםבלוטיספלולהספלולבתהבתותהבתההבתותבתות-הספרבתות הספרכותרת גלגליתגלגליתגרגריםדורדוריםדורידרבןדורבןהדרבןהדורבןהפריהההפריההפרייהההפרייהזרעוןזרעוניםהזרעוןהזרעוניםטפילטפיליםטפיליהטפילהטפיליםחורשחורשיםהחורשהחורשיםחורשייערהיעריערותהיערותאנדוספרםהאנדוספרםחד-שפתניחד שפתניחד-שפתנייםחד שפתנייםיער-פארקכוסיתהכוסיתכפתורכפתוריםכפתוריפסיגפסיגיםהפסיגהפסיגיםפסיגיצופןהצופןצופניםצופניהצופניםשערה בלוטיתשערות בלוטיותהשערות הבלוטיותכרקוציכרקוצייםהכרקוציהכרקוצייםטרגקנתיהטרגקנתיטרגקנתייםהטרגקנתייםאגוזיתאגוזיותהאגוזיתהאגוזיותלאגוזיתלאגוזיותדו-זרעוןיובנילייםיובניליםגבעול רותמיכבוןכבונהכבוניםכָּבוּן"כבונה""כבון"
צבעוני החרמון הוא גיאופיט חמוד ביותר. הוא נושא פרח יחיד על גבעול יחיד, זקוף, שגובהו 10 ס"מ. בבסיס הצמח יוצאים 3–6 עלים סרגליים צרים, שטוחים או קעורים כחצי-צינור, מקושתים לאחור. הם מפותלים, אך שפתם איננה גלונית. הבצל חד-שנתי, טמון לא-עמוק בקרקע, עטוף קליפות חומות.
צבעוני החרמון פורח במאי–יוני, כשלושה שבועות אחרי שנחשף משלג. צבע הפרח ורוד ענוג ומרכזו צהוב. 3 עלי העטיף הפנימיים רחבים מן החיצוניים. הצבע הורוד מחולק בתוך עלה-הכותרת באורח משתנה בהדרגה: לרוב גון השוליים עז יותר, ולאורך העלה ערוכים פסים כהים ובהירים לסירוגין בדמות מניפה. הצד האחורי של עלי העטיף החיצוניים ירוק. המעבר בין הצבע הורוד לצבע הצהוב במרכז הפרח הוא בקו משונשן, לא חד ממש. הפרח פתוח בהדרו במשך שעות ספורות בלבד, לרוב בשעות אחרי-הצהריים המאוחרות, החל בשעה 16.00, לפעמים גם בשעות אחרות. בערב הוא נסגר, וכשהוא נפתח למחרת כבר אין הוא בשיאו, ושחלתו התפוחה מעידה על כך שהוא כבר מילא את ייעודו והואבק. אין בפרח צוף, והוא מואבק על-ידי חרקים גדולים שוחרי אבקה. 6 אבקנים צהובים שבסיסי זיריהם שעירים, וצלקת משולשת ירוקה גדולה – משלימים את תמונת הפרח. בתוך מסגרת כללית זו מתגלים הבדלים רבים בין פרח לפרח בתוך אותה אוכלוסיה, מה שמגדיל את העניין לחובב ואת האתגר לצלם. ניצן הפרח זקוף (ולא נטוי מטה כמו בקרובו צבעוני ססגוני).
צבעוני החרמון גדל במדרונות אבניים בחגורת-הצומח הכרקוצית בחרמון ברום של 1,800 מ' ומעלה. פיזורו בשטח בלתי-אחיד, כתמי עד פזור. תפוצתו העולמית משתרעת בהרים הגבוהים של מערב אסיה, מהקווקז דרך הרי פרס, הטאורוס בטורקיה, והחרמון הוא גבולו הדרומי. מרחב זה הוא מוצא לצמחי-תרבות רבים, כמו כרכום, שושן, יקינתון, חלמונית, רקפת. באותו רום ובאותו בית-גידול כמו צבעוני החרמון, לעיתים באותה גבעה ממש, לצד כתם-צמיחה של צבעוני החרמון, גדל בחרמון בכתמים גם מין אחר של צבעוני, שפרחיו אדומים, והוא נחשב כמשתייך למין צבעוני ההרים, אף שאחדות מתכונותיו מזכירות יותר את צבעוני המדבר.
תרגיל מרתק הוא מעקב אחרי הפנולוגיה של אוכלוסיה הצומחת בשולי שלוגית. החל בסוף אפריל מפשירה השלוגית ונסוגה בקצב של 2 מ' לשבוע. בקצה השלוגית, במקום שעומקה פחות מ-5 ס"מ, בוקעים ראשוני עליו של הצבעוני, מתוך השלג הדק והשקוף, וגונם בשלב זה אדום עז. במרחק של 2 מ' משם, במקום שהשלג הפשיר כבר לפני שבוע, נראים נבטים ירוקים של צבעוני, ערוכים בפס מקביל לשולי השלוגית. עוד 2 מ' הלאה יש כבר צמחים עם ניצנים צעירים של פרחים. נרחיק מהשלוגית עוד 2 מ' ונגיע אל פס מקביל, ובו צבעונים במלוא פריחתם. עוד 2 מ' והנה צמחים שכולם בפרי צעיר. וכן הלאה. אתה צועד בשטח, וככל שאתה מתרחק מהשלוגית אתה נסוג עם הזמן.
בסוג 100 מינים, בארץ 2–3 מינים אדומי-פרח ועוד 2 מינים שפרחיהם ורודים. עשרות ממיני הבר ועוד אלפי זנים תרבותיים מטופחים בגינות ובשדות בעולם, בעיקר בטורקיה ובהולנד. הספרות הגננית על טיפוח הסוג וזניו עניפה ומפותחת, וספרים וקטלוגים יפהפיים מופצים ומעידים על ערכו הכלכלי העצום של הסוג.

כתב מייק לבנה

עודכן