צמח חד-שנתי, בשרני, מסתעף, שרוע. הגבעולים צהובים. העלים ירוקים, נגדיים, גליליים, פשוטים (בשונה מכל יתר מיני הזוגן בארץ), מתרחבים מעט לקראת הקצה. פורח מפברואר עד יוני. הכותרת צהובה, דלילה, עם 5 עלי כותרת, 10 אבקנים. הפרי כדורי, נפתח ב-5 סדקי-אורך. גדל בקרקע מלוחה במדבר קיצוני וחם. שכיח ושולט בכתמים, בעיקר בבקעה ובערבה. תפוצתו העולמית משתרעת במדבריות מזרח אפריקה. בסוג 100 מינים, בארץ 5. כתב מייק לבנה

לא עודכן