מין שכרון קטן, חד-שנתי או רב-שנתי, הגדל בצידי דרכים ובקירות נטושים. עשב ירוק–חיוור עם שערות לבנות מפושקות, בכך הוא דומה לבן סוגו שכרון זהוב. אונות העלים משולשות , גדולות, תמימות, קהות. צבע הכותרת צהוב חיוור, אורך הכותרת 15–30 מ"מ.
גדל בשפלה ובצפון הארץ.
בשכרון על כל מיניו טמונה סכנת מוות. כל חלקי הצמח ארסיים ומסוכנים ביותר. הרפתקנים שביקשו להגיע באמצעותו לשכרון-חושים סבלו כאבים אכזריים וייסורים קשים, ובקושי ניצלו ממוות. מספרים על גורמים פליליים שהשתמשו בצמח כדי להרעיל את קורבנותיהם או לסמם אותם לצורך שוד.

כתב מייק לבנה

עודכן