טלפיון חרמוני הוא צמח רב-שנתי שרוע של מרומי החרמון, מסתעף מבסיסו לשלוחות בודדות היוצאות ממרכז אחד. עליו מסורגים, מכחילים, גלדניים. עלי הלואי זעירים, קרומיים. עלים מסורגים הם תופעה חריגה ונדירה במשפחת הציפורניים.
טלפיון חרמוני פורח בקיץ, מיוני עד אוגוסט. הפרחים קטנים, ערוכים בתפרחות כדוריות בראשי הגבעולים. לפרח 5 עלי גביע מפורדים, שאירים, בגבם קרין, שוליהם לבנים; 5 עלי כותרת לבנים; 5 אבקנים; 3 עמודי עלי כפופים אחורה. הזרעים ביציים, שחורים, מספרם 10–20 בכל פרי.
טלפיון חרמוני גדל בארץ אך ורק בחרמון, וגם שם הוא נדיר למדי, גדל במדרונות אבניים ברום שמעל ל-1,700 מ'. תפוצתו העולמית משתרעת בארצות הים התיכון והמזרח התיכון.

כתב מייק לבנה

עודכן