ברומית רבת-מלענים היא דגני חד-שנתי קטן, זקוף, גאה ורחב-תפרחת, גובהו 10–15 ס"מ.
ברומית רבת-מלענים פורחת בין אפריל ליוני. המלענים סגולים כהים, זקופים, מתפשקים בהבשלה. המוץ התחתון נושא 3–5 מלענים, ובזאת היא נבדלת מכל יתר הברומיות בארץ, שיש למוץ התחתון שלהן רק מלען אחד. הגלומה התחתונה עם 5–7 עורקים, העליונה עם 5–9 עורקים.
ברומית רבת-מלענים גדלה בערבות ובהרים גבוהים. המין שכיח מאוד במדרונות טרשיים בחרמון ברום שבין 1,500 לבין 2,300 מ'. הוא גדל גם בנגב ובכל אזורי עבר הירדן המזרחי. תפוצתו העולמית משתרעת במזרח התיכון.

הסוג ברומית הוא אחד הסוגים הגדולים במשפחתו – מונים בו 50 מינים בכל רחבי כדור הארץ, 16 מינים בארץ. אופייניים לו תפרחת שהיא מכבד מבודר עם שיבוליות גדולות, ומוץ תחתון שראשו שסוע, ומגבו יוצא מלען, מתחת לשסע. המוץ עשבוני, קעור, לעיתים נמשך לאורכו קרין בגבו. הגלומות קעורות וקצרות. השיבוליות גדולות ורבות-פרחים. נדני העלים צינוריים, נסדקים לאורכם. הלשונית קרומית. השיבוליות נישאות על עוקצים. לזרע (הגרגיר) תוספת שעירה בראשו, והוא מעורה במוצים.

כתב מייק לבנה

עודכן