מצליב חד-שנתי גבוה, זקוף ומסתעף, שופע פריחה לבנה נאה. מדיף ריח של שום. פורח באביב בפריחה עשירה, דמויית סוכך. הפרח מצליב לבן–צחור. בולט גם בפריו, הנראה כמו דיסקוס שטוח עשוי קלף: הפרי רקוע, קרומי–שקוף, יפה במיוחד במבט מול השמש. שמו בגלל צורת הפרי, כמגן-אבירים ("שלטי הגיבורים"), והוא גם תרגום שמו המדעי. הפרי משתלשל על עוקץ ארוך, ובו 3 זרעים.
גדל בארץ רק בחרמון, בצפון הגולן ובאדום. שכיח שם בבתה ובצידי דרכים.

כתב מייק לבנה

עודכן