עשב-רע חד-שנתי קיצי בשדות שלחין ובגידולי-קיץ. מאפיר, מכוסה כולו בשערות כוכביות גדולות, לא נעימות למגע. העלה ארוך, מעוין צר, נישא על פטוטרת ארוכה. במקום חיבור הפטוטרת לטרף יש בצדו התחתון של העלה 2 בלוטות המפרישות צוף, ונמלים מרבות ללקקו מכאן.
פורח בקיץ, ממאי עד אוקטובר. התפרחות חד-מיניות, אך הצמח חד-ביתי, היינו תפרחות זכריות ונקביות צומחות על אותו פרט. הפרחים אינם בולטים, אך מואבקים על-ידי דבורים קטנות. הפרי כדורי, מחולק בצורה בולטת ל-3, הפרי הבשל מתפצוץ וכך נפוצים הזרעים למרחק.
ממיץ הצמח הפיקו מספר צבעים: מירוק לשחור וכחול יפה, על-ידי חשיפתו לאדי אמון. השתמשו בו לצביעת אריגים ומזונות. גם מהשורשים אפשר להפיק צבע. למעשה הם נצבעים מעצמם בהיחשפם למגע עם האויר. הזרעים שימשו כחומר מעורר הקאה.
שכיח מאוד ברוב אזורי הארץ, במיוחד בקרקע כבדה.
תפוצתו העולמית משתרעת בארצות הים התיכון והמזרח התיכון.
בסוג 12 מינים, בארץ - 4.

כתב: מייק לבנה

לא עודכן