חבלבל זיתני הוא בן-שיח נשיר-קיץ, מסועף מאוד. ענפיו אלכסוניים וסבוכים, מעוצים בבסיסיהם. העלים והענפים מכוסים שיער-משי הדוק, המקנה לצמח גוון ירוק מאפיר, המזכיר את צידם התחתון של עלי הזית. העלה אזמלי צר ומוארך, מצטרר לקראת שני קצותיו.
חבלבל זיתני פורח ממרס עד מאי. הפרח משפכי מאוחה-עלים עד קצהו, צבעו לבן עד ורוד, עם פסי אורך ורודים. הפרח נישא על עוקץ ניכר. הפרחים ערוכים בקבוצות. השחלה והפרי שעירים.
חבלבל זיתני הוא צמח נדיר בארץ. הוא גדל בגבעות אבניות בחבל-הספר, וכן בסדקי סלעים קשים במדבר. אפשר למצאו בכל אזורי דרום הארץ. תפוצתו העולמית משתרעת בארצות מזרח הים התיכון.


בסוג חבלבל 250 מינים, 20 מינים בארץ. רובם עשבוניים שגבעוליהם נכרכים (כמו חבל, מכאן השם), וכך מטפסים על צמחים שכנים. העלים מסורגים, חסרי עלי לואי, לרוב פשוטים ותמימי-שוליים. לעיתים קרובות בסיס העלה מפורץ. הפרח דו-מיני, נכון, גדול (אך לא גדול מאוד, אז זו לפופית), במינים רבים נמשכת עונת הפריחה במשך כל השנה כמעט. לגביע 5 עלים לא מאוחים, והוא גדל אחרי ההפריה ועוטף את הפרי ("גביע פורה"). הכותרת קישוטית ועדינה, 5 עליה מאוחים עד תום. הכותרת משפכית, מקופלת לאורכה ושזורה כבורג בניצן, הקפלים ניכרים גם כשהפרח פרוש. לאורך הקפלים מבחוץ צומחות שערות, לאורך הקפלים מבפנים כהה מעט גון הכותרת מהרקע. לפרח 5 אבקנים, שחלה עילית, עמוד עלי אחד עם 2 צלקות. הוא מפריש צוף מתוך בלוטה טבעתית המקיפה את השחלה. הצוף מצטבר בתחתית צינור הכותרת. הפרח מואבק על-ידי דבורים קטנות. הפרח נפתח ביום, נסגר בלילה ובסגריר. הפרי הלקט כדורי עם חוד בראשו.
במשפחה 55 סוגים, 1,650 מינים, ביניהם הבטטה (לפופית הבטטה), וכן צמחי נוי רבים, והטפיל כשות.

כתב מייק לבנה

לא עודכן