גזר מצוי הוא צמח חד־שנתי זקוף בגובה 25 ס"מ, מסתעף לגבעולים אלכסוניים. הגבעולים מכוסים בשערות מפושקות בלתי נעימות למגע. העלים גזורים לאונות 2–3 פעמים, אולי מכאן שם הסוג, אם כי גם סוגים אחרים במשפחת הסוככיים מתאפיינים בעלים גזורים. אונות העלה רחבות, משוננות. נדן העלה נפוח במפרק.
גזר מצוי פורח בקיץ, מאפריל עד אוגוסט. התפרחת היא סוכך שטוח, קוטרו 4 ס"מ. התפרחת לא צפופה ולא רצופה, הסוככונים מרווחים, אינם נוגעים זה בזה, והם נישאים על עוקצים ארוכים (קרנות הסוכך). אורכן של קרנות הסוכך שוה, 3 ס"מ. חפי הסוכך גזורים ל-3 אונות דקות, והם ארוכים כקרנות הסוכך או יותר. הפרחים לבנים, נוטים לוורדרד בעודם בניצן. פרחי ההיקף גדולים יותר מיתר הפרחים, במיוחד גדולות אונות הכותרת הפונות אל היקף התפרחת. אורך הפרי 4–8 מ"מ. הפרי, כרגיל בגזר ובדומיו, נצמד לגרבי המטייל (ולצמרם של יונקים) בזיפים מאונקלים המכסים אותו. לגזר (בניגוד לגזיר) זיפים שבסיסם מעובה, כל זיף יוצא מתוך בסיס מורחב, המאוחה עם בסיסו של הזיף השכן. בראש הפרי ניכרים הכנית ושתי הצלקות. בהבשיל הפירות נסגרת התפרחת כאגרוף קמוץ, והיא נפתחת רק בהירטבה היטב.
גזר מצוי נפוץ בבתה, בשדות מעובדים ובשדות בור בכל אזורי צפון הארץ ומרכזה. תפוצתו העולמית משתרעת בארצות שלמזרחו של הים התיכון.
בסוג 60 מינים, 7 בארץ. בגן הירק מגדלים מין אחר, גזר הגינה.

כתב מייק לבנה

לא עודכן