בר-עכנאי שיחני הוא בן-שיח זיפני מסועף מאוד, גובהו 25–40 ס"מ. הענפים מפותלים, מפוצלים על ידי סדקי-אורך. קליפת הענפים הישנים לבנה. העלים מסורגים, גליליים צרים, קטנים, שעירים.
בר-עכנאי שיחני פורח מפברואר עד יולי. הכותרת בצבע תכול, בלתי נכונה, דמויית שופר (צינורה צר, כפוף במקצת), עם אוגן אלכסוני, דו-שפתני. לוע הכותרת שעיר. זירי האבקנים קצרים, עד כי המאבקים חבויים בתוך הכותרת. עמוד העלי בולט רק מעט מן הכותרת, ולו 2 צלקות. גם הגביע לא סימטרי, אונותיו אינן שוות. גונו מאדים. הפרודות מגובששות.
בר-עכנאי שיחני שכיח למדי בבית-גידולו – חולות עמוקים בחוף ובמדבר. תפוצתו העולמית משתרעת בכל מדבריות צפון אפריקה, מן הסהרה ועד מצרים והלאה מזרחה לסיני ולארץ ישראל.

כתב מייק לבנה

לא עודכן